fbpx Privacy policy | Have A Pico

PRIVACY

Have a Pico respecteert uw privacy. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Have a Pico zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Hava a Pico registreert uw naam/adresgegevens en e-mailadres en heeft via EMS e-Commerce Gateway inzage in uw IBANnummer. Have a Pico bewaart uw gegevens uiterlijk 5 jaar na uw laatste transactie. 

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Have a Pico de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Have a Pico garandeert dat de informatie die u verstrekt via onze website uitsluitend wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van Have a Pico en haar producten.

Uw bestellingen verlopen via een beveiligde verbinding (SSL - secure sockets layer) en betalingen via EMS e-Commerce Gateway.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website  worden anoniem overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DISCLAIMER

De website www.haveapico.nl is eigendom van Have a Pico te Voorburg. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan Have a Pico en/of aan haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van Have a Pico.

Vormgeving: Hans Meeusen

Have a Pico besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. Have a Pico sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.

Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van Have a Pico van toepassing.